...en een kleine dip...

In 1985 werden de majorettes opgeheven, en twee jaar later stopten ook de minirettes. Daardoor beleefde DIOS in 1988 een kleine dip. Het ledenbestand daalde naar ongeveer veertig leden. Gelukkig kwam er al vrij snel een ommekeer. DIOS begon weer te groeien, en het ledental steeg snel naar ongeveer zeventig leden, waarvan vijftig 'op straat'.

De jaren negentig

De jaren '90 begonnen voorspoedig. De club kreeg veel aanvragen voor optredens, en ook op wedstrijdgebied ging het prima. In 1991 promoveerde DIOS in Kerkrade naar de 1ste divisie, zodat het Topconcours in Barneveld in bereik kwam. Daar werd een jaar later een eervolle tweede plaats behaald met een miniem verschil van maar een half puntje met de nummer een.

In mei 1993 werd het 25-jarig bestaan van DIOS gevierd. Er was een taptoe , en in datzelfde jaar kreeg DIOS de gemeentelijke onderscheiding 'de Lithse Snoek', voor de belangrijke plaats die DIOS binnen de plaatselijke gemeenschap inneemt en de belangrijke promotionele waarde van DIOS voor de gemeente Lith.

In 1995 werden de uniformen vervangen door een moderner exemplaar. Dit zijn de uniformen die DIOS lange tijd heeft gebruikt tot aan mei 2014. Dit dankzij Iet van Engelen, die de uniformen kundig herstelde en indien nodig aanpaste. Ook heeft zij het DIOS-vaandel gemaakt.

In het voorjaar van 1999 sloot dirigent Rob Nijenhuis zich aan bij DIOS. Hij gaf een belangrijke impuls aan de vereniging. Het reportoir werd breder, en er kwam meer populair werk bij. Ook werd er voorzichtig weer een beetje show gemaakt door middel van een streetshow. Daarna werd onder leiding van Rob Nijenhuis hard gewerkt aan een echte show. Deze was voor het eerst te zien tijdens de Oijense Taptoe ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van DIOS.

De jaren na 2000

Rob Nijenhuis vertrok in 2005 bij DIOS. Hij werd tijdelijk vervangen door Louis van Leverdingen tot in september dirigent en instructeur Kobus Verheij werd aangetrokken. Kobus is nog steeds bij de vereniging. Hij is nog maar de vierde dirigent van DIOS sinds de oprichting in 1968. Een teken van de hechte band die de instructeurs met DIOS hebben.

In mei 2014 vierde DIOS haar 45 jarige bestaan. Voor deze gelegenheid is een geheel nieuwe show ingestudeerd die op de taptoe tijdens het jubileum feest gepresenteerd werd. Maar dat was nog niet alles. Ook is het gehele korps in een nieuw uniform gestoken.