...en een kleine dip...

In 1985 werden de majorettes opgeheven, en twee jaar later stopten ook de minirettes. Daardoor beleefde DIOS in 1988 een kleine dip. Het ledenbestand daalde naar ongeveer veertig leden. Gelukkig kwam er al vrij snel een ommekeer. DIOS begon weer te groeien, en het ledental steeg snel naar ongeveer zeventig leden, waarvan vijftig 'op straat'.